Akmenės rajono stalo tenisui – 85 metai!

PRADŽIA

Stalo tenisą į Lietuvą „atvežė“ studentai, studijavę užsienyje bei užsienio atstovybių diplomatai. Pirmasis stalo teniso turnyras Lietuvoje vyko 1925 m., jame dalyvavo 4 sporto klubų nariai. 1927 m. įvyko pirmosios Lietuvos ping-pong pirmenybės, Taigi, nuo 1927 m. čempionato pradėta skaičiuoti Lietuvos stalo teniso istorija.

Žaisti stalo tenisą Akmenės rajone pradėta 1935 m. Kultūros namų antrame aukšte buvo pastatytas stalo teniso stalas. Stalo teniso entuziasto, akmeniškio a.a. Alberto Ramanausko pasakojimu, iki antrojo pasaulio karo stalo tenisą Akmenėje žaidė jo vyresnieji broliai Jonas ir Vytautas Ramanauskai, Akmenės mokyklos mokytojai Antanas Stanevičius ir Jakutis.

Po antrojo pasaulinio karo, 1946 metais, K. Kasakauskog. 18 name buvo kultūros namai. Antro aukšto langai buvo užkalti stalo teniso lentomis, jas nuplėšė ir pastatė stalą žaidimui.1947 m. stalas buvo pervežtas į Akmenės špitolę, kurioje buvo parapijos salė. Salė buvo nešildoma, žaisdavo su pirštinėmis, rakečių neturėjo, todėl žaisdavo su išpjautomis lentelėmis arba knygomis su guminiu kamuoliuku.

Nuotraukoje: stalo tenisininkas a.a. Albertas Ramanauskas ir pirmininkė Loreta Avelienė klubo „Mažoji raketė“ 20 – ojo gimtadienio šventėje (2015-11-07)

1952 metais įkurtame Naujosios Akmenės mieste vyko stalo teniso renginiai. Kasmet buvo organizuojamos Akmenės rajono asmeninės pirmenybės, kuriose dalyvaudavo Naujosios Akmenės, Akmenės, Sablauskių, Agluonos, Kivylių, Papilės sportininkai.

GEOGRAFIJA IŠSIPLĖTĖ

Medemrodėje (dabar Agluona) stalo tenisas buvo mėgstama sporto šaka. 1960 m. a.a. Augustinas Janavičius į aktyvią sportinę veiklą įtraukė ir entuziazmu žaisti stalo tenisą užkrėtė Janiną Vanagaitę, Vidmantą ir Gintautą Galminus bei nemažą būrį kitų šio krašto jaunuolių. Visi kartu atstovavo Akmenės rajonui stalo teniso varžybose.

Papilės miestelyje stalo tenisas turi gilias tradicijas. Papilės moksleiviai sėkmingai žaisdavo stalo tenisą Akmenės rajone ir respublikinėse varžybose.1967 m. rugsėjo 24 d. a.a. Pranas Ramaška LSD „Nemunas“ pirmenybių jaunių grupėje laimėjo I vietą. 1967 m. Lietuvos spartakiados rajonų grupės finalinėse varžybose Vilniuje Akmenės rajono komanda (Medardas Juozapavičius, Petras Klova ir Birutė Kaminskaitė) iškovojo IIIvietą.1968 m. Lietuvos spartakiados rajonų grupės finalinėse varžybose Naujojoje Akmenėje Akmenės rajono komanda (a.a.Pranas Ramaška, Petras Klova ir N. Kirliauskienė) iškovojo II vietą. 1986 m. a.a. Augustinas Janavičius atvyko gyventi į Papilę ir gynė rajono garbę kartu su tuometiniu S. Daukanto kolūkio pirmininku Albertu Puzaru. Jis rūpinosi, kad Alvydas Bružas, Audrius Jonaitis, Evaldas ir Raimondas Šteinbergai, Mantas Liachauskas ir kiti Papilės mokyklos stalo tenisininkai dalyvautų rajoninėse varžybose ir turnyruose.

Sablauskiuose stalo tenisas gyvuoja jau 52 metus 1967 metų gruodžio mėnesį a.a. Antanas Karvelis pradėjo dirbti mokytoju Sablauskių aštuonmetėje mokykloje. Sablauskių aštuonmetėje mokykloje jis vadovavo įkurtam stalo teniso būreliui ir rengė varžybas. Pedagogo mokomi vaikai pasiekdavo puikių rezultatų rajoninėse stalo teniso pirmenybėse, o Akmenės krašto garbę gindavo respublikinėse varžybose.

Naujojoje Akmenėje 1979 m. pavasarį. neseniai pastatytuose sporto rūmuose vyko respublikos stalo teniso pirmenybės, kuriose vyr. teisėju buvęs mažeikietis Helmutas Lisinas.

Nežinia, ar šio renginio paskatinti, ar norėdami vaikus ir paauglius rajono centre užimti šia sporto šaka, vietinės valdžios vadovai leido Moksleivių namuose organizuoti stalo teniso būrelį. Surinkti vaikus buvo pavesta Alfridui Stratui, dirbusiam švietimo skyriaus metodinio kabineto vedėju. Pramokus pagrindinių judesių, susipažinus su žaidimo taisyklėmis, buvo rengiamos varžybos, kurias su malonumu prisimena buvę būreliečiai V. Vanagas, Lorenas Vismantas ir kiti. Vėliau pradėta organizuoti draugiškus susitikimus su kitų rajono mokyklų stalo tenisininkais. Moksleivių namai rengdavo konkursus, apžiūras, varžybas mokykloms, įsteigė pereinamąsias taures berniukų ir mergaičių komandoms. Pajėgiausios būdavo Sablauskių pagrindinės mergaičių ir Naujosios Akmenės ,,Santarvės“ vidurinės berniukų rinktinės. Iš pastarosios paminėtini Haris Samulis, Tomas Šalavka, Marius Žukauskas, broliai Vladislovas ir Pavelas Liuliai, Antanas Bagdžiūnas, Marius Vaičiulis, Fiodoras Vereščiaka, Viktorija Nosumaitė, Andželika Nutautaitė ir kt..

Nuotraukoje: stalo teniso puoselėtojas Naujosios Akmenės mieste a.a. Alfridas Stratas su anūku Mantu Liachausku klubo „Mažoji raketė“ gimtadienio turnyre (2010-11-08).

1991 metais Akmenės rajono moterų komanda pirmą kartą dalyvavo Lietuvos I moterų komandinėje lygoje ir laimėjo III vietą. Šiai komandai atstovavo į Akmenės rajoną neseniai atvykusi Loreta Avelienė, Naujojoje Akmenėje gyvenusi Janina Ramanauskienė bei Loretos sesuo Raimonda Sakalauskienė iš Prienų. Įdomu tai, kad šios žaidėjos išmoko žaisti stalo tenisą Grinkiškyje (Radviliškio raj.) ir treniravosi pas tą patį trenerį – Alfredą Dučinską.

Apibendrinant stalo teniso veiklą Akmenės rajone, džiaugiamės, kad ilgą laiką šį žaidimą Akmenės rajone žaidė ir propagavo Albertas Ramanauskas, A. Mickevičius, A. Lapšys, J. Vaišnoras, R. Ivoškus, V. Činčiukas, V. Zavjalovas, Jonas Klapatauskas, Zenta Rimkuvienė, Liuda Notrimaitė, Notrimas, Vidas ir Gintautas Galminai, Janina Vanagaitė, Romanas Dvariškis, Janina Ramanauskienė, Andželika Notautaitė bei kiti entuziastai. Šios sporto šakos populiarinimui ir plėtojimui daug įtakos turėjo būrelių vadovai mokyklose: a.a. Antanas Karvelis (Sablauskių pagrindinė), Loreta. Avelienė (Akmenės vidurinė), Jonas Sutkus (Agluonų pagrindinė), Stanislovas Masiulis (Kairiškių pagrindinė), a.a. Augustinas Janavičius (Papilės S. Daukanto vidurinė), Vitalijus Sobenka (Naujosios Akmenės Ramučių vidurinė), Alfridas Stratas (Naujosios Akmenės moksleivių namai), Rolandas Grantinis ir Darius Stonys (Kivylių pagrindinė mokykla). Vienuolika metų Akmenės rajono stalo tenisą puoselėjo stalo teniso treneris Kęstutis Barauskas. Šie entuziastai patys ir su auklėtiniais rengdavo varžybas ir atstovaudavo rajonui regionų, Lietuvos pirmenybėse bei tarptautinėse varžybose.

Straipsnio autorė Loreta Avelienė

Akmenės rajono stalo teniso klubo „Mažoji raketė“ pirmininkė