Šaukimas į neeilinį visuotinį narių susirinkimą

Akmenės rajono stalo teniso klubas „Mažoji raketė“ (asociacijos buveinės adresas Akmenės r. sav. Akmenė, Laižuvos g. 7, kodas 191890979, asociacija įregistruota 1995-11-03) šaukia neeilinį
visuotinį narių susirinkimą, kuris vyks 2022 m. spalio 29 d. 9.45 val. adresu Naujosios Akmenės
„Saulėtekio “ progimnazija V. Kudirkos g. 11 Naujoji Akmenė.
Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Dėl klubo įstatų naujos redakcijos tvirtinimo.
 2. Dėl klubo prezidento rinkimų.
 3. Dėl klubo valdybos įgaliojimų pasibaigimo.
 4. Dėl klubo adreso.
  Jei kvorumo nebus 2022-10-29 d. 9.45 val. klubo narių susirinkime (t. y. 2022-10-29 9.45 val.
  klubo narių susirinkimas bus laikomas neįvykusiu), 2022-10-29 d. 19:00 val. šaukiamas
  pakartotinis neeilinis visuotinis klubo narių susirinkimas, kuris įvyks adresu Naujosios Akmenės
  „Saulėtekio “ progimnazija V. Kudirkos g. 11 Naujoji Akmenė ir kuris turi teisę priimti nutarimus tik
  pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę.
  Papildoma informacija teikiama el. paštu loreta.bruze@gmail.com
  Valdybos pirmininkė Loreta Avelienė.