Akmenės rajono stalo tenisui – 80 metų

Stalo tenisą į Lietuvą „atvežė“ studentai, studijavę užsienyje bei užsienio atstovybių diplomatai. Pirmasis stalo teniso turnyras Lietuvoje vyko 1925 m., jame dalyvavo 4 sporto klubų nariai. 1927 m. įvyko pirmosios Lietuvos ping-pong pirmenybės, Taigi, nuo 1927 m. čempionato pradėta skaičiuoti Lietuvos stalo teniso istorija.

Žaisti stalo tenisą Akmenės rajone pradėta 1935 m. Kultūros namų antrame aukšte buvo pastatytas stalo teniso stalas. Stalo teniso entuziasto, akmeniškio Alberto Ramanausko pasakojimu, iki antrojo pasaulio karo stalo tenisą Akmenėje žaidė jo vyresnieji broliai Jonas ir Vytautas Ramanauskai, Akmenės mokyklos mokytojai Antanas Stanevičius ir Jakutis.

Po antrojo pasaulinio karo, 1946 metais, K. Kasakausko g. 18 name buvo kultūros namai. Antro aukšto langai buvo užkalti teniso stalo lentomis, jas nuplėšė ir pastatė stalą žaidimui. 1947 m. stalas buvo pervežtas į Akmenės špitolę, kurioje buvo parapijos salė. Salė buvo nešildoma, žaisdavo su pirštinėmis, Rakečių neturėjo, todėl žaisdavo su išpjautomis lentelėmis arba knygomis su guminiu kamuoliuku.

Kadangi Akmenės mokykloje buvo tik 10 klasių, po baigimo Albertas Ramanauskas išvažiavo į Sedą. Pirmą raketę įsigijo Sedoje ir žaidė 1951-1952 metais. 12 klasių baigė Tytuvėnuose, ir 1954 m. įstojo į Medicinos mokyklą, mokykloje žaidė už jos komandą. 1956 m. baigė medicinos mokyklą ir atvažiavo gyventi į Medemrodę (dabar Agluona) Mokyklos direktoriumi dirbo Noreika. Jis davė nurodymą staliui padaryti stalą ir ant jo žaidė kaimo stalo teniso mėgėjai. 1959 metais Albertas Ramanauskas grįžo į Šiaulius, 20 metų žaidė už medikų komandą, tapo respublikinių varžybų nugalėtoju ir prizininku. 2013 metais Albertą sveikinome su 80–tuoju gimtadieniu.

Stalo tenisininkas Albertas Ramanauskas ir Loreta Avelienė po atvirų veteranų pirmenybių Akmenės gimnazijos salėje (2009-03-01)

1952 metais įkurtame Naujosios Akmenės mieste vyko stalo teniso renginiai. Kasmet buvo organizuojamos Akmenės rajono asmeninės pirmenybės, kuriose dalyvaudavo Naujosios Akmenės, Akmenės, Sablauskių, Agluonos, Kivylių, Papilės sportininkai.

Medemrodėje (dabar Agluona) stalo tenisas buvo mėgstama sporto šaka. 1960 m, a.a. Augustinas Janavičius, dirbdamas Agluonų tarybiniame ūkyje, į aktyvią sportinę veiklą įtraukė ir entuziazmu žaisti stalo tenisą užkrėtė Janiną Vanagaitę, Vidmantą ir Gintautą Galminus bei nemažą būrį kitų šio krašto jaunuolių. Visi kartu atstovavo Akmenės rajonui stalo teniso varžybose.

Papilės miestelyje stalo tenisas turi gilias tradicijas. Papilės moksleiviai sėkmingai žaisdavo stalo tenisą Akmenės rajone ir respublikinėse varžybose. 1967 m. rugsėjo 24 d. Pranas Ramoška LSD „Nemunas“ pirmenybių jaunių grupėje laimėjo I vietą. 1967 m. Lietuvos spartakiados rajonų grupės finalinėse varžybose Vilniuje Akmenės rajono komanda (Medardas Juozapavičius, Petras Klova ir Birutė Kaminskaitė) iškovojo III vietą. 1968 m. Lietuvos spartakiados rajonų grupės finalinėse varžybose Naujojoje Akmenėje Akmenės rajono komanda (Pranas Ramoška, Petras Klova ir N. Kirliauskienė) iškovojo II vietą.

Stalo teniso entuziastas ir sporto renginių organizatorius Pranas Ramoška, 55 metus stalo teniso žaidimu garsinantis Akmenės kraštą (nuotrauka, išspausdinta 1982-07-17 laikraštyje „Pergalės vėliava“)

1986 m. a.a. Augustinui Janavičius atvyko gyventi į Papilę. Augustinas atstovavo S. Daukanto kolūkiui ir Papilės seniūnijai bei gynė rajono garbę kartu su tuometiniu S. Daukanto kolūkio pirmininku Albertu Puzaru. Visą laiką rūpinosi, kad Alvydas Bružas, Audrius Jonaitis, Evaldas ir Raimondas Šteinbergai, Mantas Liachauskas ir kiti Papilės mokyklos stalo tenisininkai dalyvautų rajoninėse varžybose ir turnyruose.

Sablauskiuose stalo tenisas gyvuoja jau 47 metus 1967 metų gruodžio mėnesį a.a. Antanas Karvelis pradėjo dirbti mokytoju Sablauskių aštuonmetėje mokykloje. Vaikams jis dėstė fiziką ir fizinį lavinimą. Dirbdamas šioje ugdymo įstaigoje, labai aktyviai dalyvavo tuometinio Dabikinės tarybinio ūkio sportiniame gyvenime. Sablauskių aštuonmetėje mokykloje jis vadovavo įkurtam stalo teniso būreliui ir rengė varžybas. Pedagogo mokomi vaikai pasiekdavo puikių rezultatų rajoninėse stalo teniso pirmenybėse, o Akmenės krašto garbę gindavo respublikinėse varžybose. Ne kartą už savo entuziastingą darbą ir pasiekimus mokytojas buvo skatintas garbės ir pagyrimo raštais.

1979 m pavasarį. neseniai pastatytuose Naujosios Akmenės sporto rūmuose vyko respublikos stalo teniso pirmenybės, kuriose vyr. teisėju buvęs mažeikietis Helmutas Lisinas.

Nežinia, ar šio renginio paskatinti, ar norėdami vaikus ir paauglius rajono centre užimti šia sporto šaka, vietinės valdžios vadovai leido Moksleivių namuose organizuoti stalo teniso būrelį. Surinkti vaikus buvo pavesta Alfredui Stratui, dirbusiam švietimo skyriaus metodinio kabineto vedėju. Kadangi nuo paauglystės Alfredas mėgo fizinę kultūrą ir sportą, keliolika metų dirbo bendrojo lavinimo mokyklose, jis ėmėsi šios pedagoginės veiklos.

 Stalo teniso puoselėtojas Naujosios Akmenės mieste Alfredas Stratas su anūku Mantu Liachausku klubo „Mažoji raketė“ gimtadienio turnyre (2010-11-08).

 

Moksleivių, norinčių praleisti laisvalaikį prie žaliojo stalo (tuomet teniso stalai buvo dažomi tik tamsiai žalia spalva), atsirado nemažai. Bet trūko stalų, ne visi mokiniai galėjo įsigyti raketę, kamuoliukų. Nebuvo pastovios salės užsiėmimams organizuoti, trūko pagalbinio sportinio inventoriaus fizinėms savybėms lavinti. Švietimo skyriaus, Moksleivių namų vadovybių rūpesčiu įsigyta stalų, rakečių. Tiesa, stalai aukšta kokybe nepasižymėjo: buvo gaminami iš medžio drožlių plokščių, primityvūs, sunkūs, o kaimyninių Joniškio, Mažeikių rajonų sporto bazės jau buvo aprūpintos kokybiškesniais, užsienyje pagamintais stalais.

Pramokus pagrindinių judesių, susipažinus su žaidimo taisyklėmis, buvo rengiamos vidaus varžybas. Labiausiai mokinius sudomindavo kvalifikacinės (jaunių ir trečiajam sporto atskyriams įgyti) varžybos. Jas su malonumu prisimena buvę būreliečiai V. Vanagas, Lorenas. Vismantas ir kiti. Vėliau pradėta organizuoti draugiškus susitikimus su kitų rajono mokyklų stalo tenisininkais. Daugiausia tokių renginių būta su Sablauskių aštuonmete mokykla, kur dirbo stropus jaunųjų mažosios raketės talentų ugdytojas Antanas Karvelis.

Moksleivių namai rengdavo konkursus, apžiūras, varžybas mokykloms, įsteigė pereinamąsias taures berniukų ir mergaičių komandoms. Pajėgiausios būdavo Sablauskių pagrindinės mergaičių ir Naujosios Akmenės ,,Santarvės“ vidurinės berniukų rinktinės. Iš pastarosios paminėtini Haris Samulis, Tomas Šalavka, Marius Žukauskas, broliai Vladislovas ir Pavelas Liuliai, Antanas Bagdžiūnas, Marius Vaičiulis, Fiodoras Vereščiaka, Viktorija Nosumaitė, Andželika Nutautaitė ir kt..

Naudojamos salės apiforminimui leisti stendai ,,Jie gynė mūsų sportinę garbę“, ,,Mūsų pasiekimai(varžybų rezultatų lentelės, suvestinės), ,,Stalo teniso panorama“, ,,Stalo teniso technika“, žymiausių Lietuvos, pasaulio stalo tenisininkų mintys ir kt.. Tai pasitarnavo šios sporto šakos populiarinimui, auklėtinių motyvacijai, visuomenės švietimui. Vaikai ir paaugliai buvo supažindinti su Helmuto Lisino sugalvotu stalo tenisui giminingu žaidimu ,,Hel – Pongas“(Smūgiavimas į taikinį). Tai emociškai patrauklus ir visiems prieinamas sportinis užsiėmimas.

Neatskiriama pedagoginio darbo dalis – kvalifikacijos kėlimas. Alfredas Stratas dalyvavo respublikiniame seminare Kaune, kur treneris iš Kinijos, parengęs pasaulio čempioną, demonstravo eilę pratimų su kamuoliukais, kai jų treniruotėje yra pakankamai. Deja, dėl kamuoliukų stygiaus tų pratimų pilnai panaudoti negalėjome.

1991 metais Akmenės rajono moterų komanda pirmą kartą dalyvavo Lietuvos I moterų komandinėje lygoje ir laimėjo III vietą. Šiai komandai atstovavo į Akmenės rajoną neseniai atvykusi Loreta Avelienė, Naujojoje Akmenėje gyvenusi Janina Ramanauskienė bei Loretos sesuo Raimonda Sakalauskienė iš Prienų. Įdomu tai, kad šios žaidėjos išmoko žaisti stalo tenisą Grinkiškyje (Radviliškio raj.) ir treniravosi pas tą patį trenerį – Alfredą Dučinską

 

Apibendrinant 1935-1994 metų stalo teniso veiklą Akmenės rajone, džiaugiamės, kad ilgą laiką šį žaidimą Akmenės rajone žaidė ir propagavo Albertas Ramanauskas, A. Mickevičius, A. Lapšys, J. Vaišnoras, R. Ivoškus, V. Činčiukas, V. Zavjalovas, Jonas Klapatauskas, Zenta Rimkuvienė, Liuda Notrimaitė, Notrimas, Vidas ir Gintautas Galminai, Janina Vanagaitė, Romanas Dvariškis, Janina Ramanauskienė, Andželika Notautaitė bei kiti entuziastai. Šios sporto šakos populiarinimui ir plėtojimui daug įtakos turėjo būrelių vadovai mokyklose: Antanas Karvelis (Sablauskių pagrindinė), Loreta. Avelienė (Akmenės vidurinė), Jonas Sutkus (Agluonų pagrindinė), Stanislovas Masiulis (Kairiškių pagrindinė), Augustinas Janavičius (Papilės S. Daukanto vidurinė), Vitalijus Sobenka (Naujosios Akmenės Ramučių vidurinė) patys ir su auklėtiniais rengdavę varžybas ir atstovaudavę rajonui regionų bei Lietuvos pirmenybėse.

 

Dėkoju stalo teniso entuziastams Albertui Ramanauskui ir Alfredui Stratui už suteiktą informaciją.

 

Akmenės rajono stalo teniso klubo „Mažoji raketė“

                               pirmininkė Loreta Avelienė

2015-10-30